Mitä tunnetaidot ovat?

Mitä tunnetaidot ovat ja miksi niiden oppiminen on hyvinvoinnin kannalta niin tärkeää?

Jokainen kokee päivittäin moninaisen joukon erilaisia tunteita. Tunnetaitojen harjoitteleminen on tärkeää, jotta lapsi oppii toimimaan kaikenlaisten itsessä heräävien tunteiden kanssa.

Tunnetaitojen harjoittelemiseen kannattaa panostaa, sillä hyvät tunnetaidot

 • edistävät psyykkistä ja fyysistä terveyttä,
 • vahvistavat itsetuntoa ja itsetuntemusta,
 • auttavat selviytymään vastoinkäymisistä
 • auttavat menestymään opinnoissa ja työelämässä ja
 • mahdollistavat palkitsevien ja läheisten ihmissuhteiden luomisen.
tunnetaidot pitävät terveenä ja auttavat menestymään akateemisesti ja ihmissuhteissa

Lapsi ei osaa ilmaista tunteita rakentavasti ilman harjoittelua. Lapsi oppii tunnetaidot samalla tavalla kuin muutkin asiat: seuraamalla muiden ihmisten toimintaa ja itse tunteita kokemalla. Lapsi oppii omilta vanhemmiltaan ja muilta ympärillä olevilta ihmisiltä, miten toimia erilaisissa tunteita herättävissä tilanteissa.

Pieni lapsi on oman tunteidensäätelynsä kanssa vielä paljon aikuisen varassa: aikuisen rauhoittava läsnäolo rauhoittaa myös pelästyneen, kiukkuisen tai surullisen lapsen. Kun lapsi kasvaa, hän oppii pikkuhiljaa, mitä tunnetaidot ovat ja säätelemään tunteita itsenäisemmin.

Tunnetaidot – mihin niitä tarvitaan?

Tunnetaidot kuvaavat joukkoa tunteiden tunnistamiseen, käsittelemiseen ja säätelemiseen liittyviä taitoja, jotka kehittyvät pikkuhiljaa lapsen kasvaessa kokemusten kautta ja aikuisten tuella. Tunnetaitojen avulla lapsi osaa esimerkiksi kertoa, miltä hänestä tuntuu ja miksi, osaa pyytää anteeksi toista loukattuaan ja uskaltaa mennä uuteen harrastukseen jännityksestä huolimatta.

Tunnetaidot auttavat tekemään hyvinvoinnin kannalta hyviä ratkaisuja

Voimakkaat tunteet ohjaavat tekemään nopeita pikaratkaisuja, jotta saavuttaisi hyvän mielen mahdollisimman äkkiä. Esimerkiksi tekisi mieli ohittaa ärsyttävän pitkä kassajono, jotta saisi ostettua kädessä pehmenevän jäätelön. Tai tekisi mieli poistua hiljaa luentosalista, kun jännittyneenä odottaa vuoroaan esitellä opinnäytetyönsä.

Sanomattakin on selvää, että mikäli tunteita aina ”tottelisi”, se ei olisi loppujen lopuksi kovin rakentavaa. Emme lähtisi lenkille, koska sohvalla makoilu popcornin kanssa tuntuisi sillä hetkellä paremmalta. Löisimme kaveria riidan aikana, koska vihan tunne yllyttäisi tekemään niin. Tunnekäsittely auttaa meitä kuulemaan, mitä tunteet haluavat meille kertoa ja sitten toimimaan tavalla, joka on meille hyödyllinen pitkällä tähtäimellä.

Tunnetaidot vahvistuvat tunnekäsittelypolun avulla

Fanni-tunnetaitosarjassa tunnetaitoja lähestytään tunnekäsittelypolun avulla.

Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän vanhempi toimii lapsen aputunnesäätelijänä. Aikuinen suhtautuu lapsen tunteeseen empaattisesti, nimeää tunteen, auttaa lasta rauhoittumaan ja lopuksi tarpeen mukaan keksimään ratkaisun pulmaan. Lapsen kasvaessa hän kykenee käymään vaiheita ensin vanhemman kanssa yhdessä ja lopulta itsenäisesti.

Tunnekäsittelypolku auttaa pitämään fokuksen siellä, missä siitä on hyvinvoinnin kannalta suurin hyöty. Polun vaiheet tiedostamalla emme esimerkiksi hyppää ongelmanratkaisuun, kun lapsi on vielä voimakkaan tunteen vallassa.

Fanni-tunnetaitosarjan avulla voidaan harjoitella ja vahvistaa kaikkia tunnekäsittelyn vaiheita. Vaikka tuotteet toimivat itsenäisesti ja missä tahansa järjestyksessä, halutessasi voit lähestyä sarjaa oheisessa järjestyksessä tunnekäsittelypolun askelia mukaillen: 

 1. Fannin tunnetaitokortit toimivat hyvänä lisänä kirjojen kanssa kaikissa vaiheissa
 2. Fanni ja suuri tunnemöykky
 3. Fanni ja ihmeellinen tunnelämpömittari
 4. Fanni ja rento laiskiainen
 5. Fanni ja levoton liikeri
 6. Fanni ja liian jännittävä yö
 7. Fanni ja kiukkuiset kaksoset
 8. Fanni ja pikkuinen Miu

Alle on koottu vinkkejä, tietoa ja työkaluja jokaisen tunnekäsittelypolun vaiheen vahvistamiseen. Niiden avulla opit, mitä tunnetaidot ovat.

1. Tunteen salliminen

Mitä on tunteen salliminen?

Tunteen salliminen tarkoittaa hyväksyvää asennetta kaikenlaisia tunteita kohtaan. Voidaan ajatella, että se on tunnekäsittelypolun tärkein vaihe. Mikäli tunne jää huomaatta tai se torjutaan tai tukahdutetaan, emme voi onnistuneesti ymmärtää mitä tunne viestittää, säädellä sitä, saatika ratkaista tilannetta meidän ja muiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Tunteen salliminen (joko oman tai toisen ihmisen) voi kuitenkin olla monestakin syystä haastavaa.

Harjoittele tunteen sallimista

 • Lue tunteita käsitteleviä lastenkirjoja, puhu muiden tunteista ymmärtäväiseen ja myönteiseen sävyyn.
 • Pohdi omaa asennettasi tunteisiin: Miten sinun tunteisiin on suhtauduttu? Mitkä tunteet ovat sinulle vaikeimpia hyväksyä (itsessä tai muissa)? Mitä hyötyä tunteiden näyttämisestä voi olla?

Vahvista Fanni-sarjan avulla

2. Tunteen tunnistaminen ja nimeäminen

Mitä on tunteen tunnistaminen ja nimeäminen?

Tunteen tunnistaminen ja nimeäminen kuvaa kykyä tunnistaa itsessä ja muissa herääviä tunteita ja löytää niille sanoja. Tämän taidon avulla lapsen on mahdollista ilmaista verbaalisesti, miltä hänestä tuntuu.

Harjoittele tunteen tunnistamista ja nimeämistä

 • Nimeä omia ja lapsen tunteita, käytä puheessasi tunnesanoja ja livauta niitä mukaan leikkiin. Käytä tunnekortteja, kun juttelet lapsen kanssa päivän tapahtumista.

Vahvista Fanni-sarjan avulla

3. Tunteen sääteleminen

Mitä on tunnesäätely?

Arjessa ehkä näkyvin tunnetaitojen osanen on tunnesäätely. Tunnesäätelyllä tarkoitetaan nimensä mukaisesti tunteen voimakkuuden säätelemistä siten, että tunteet eivät täysin hallitse ihmisen käytöstä.

Esimerkiksi äärimmäisen vihaisena ollessaan joku saattaa lähteä ovet paukkuen, jottei satuttaisi toista. Tai kauhuelokuvaa katsoessa joku laittaa silmät kiinni, jos kohtaus on liian jännittävä. Joku taas saattaa illalla tehdä rentoutusharjoituksia, jotta saisi rauhoitettua levottoman ja äreän mielensä.

Pystymme itse vaikuttamaan siihen, kuinka voimakkaalta tunne tuntuu. Tunnetta voi säädellä omilla ajatuksilla ja teoilla joko voimakkaammaksi tai lievemmäksi.

Tunnesäätely- eli rauhoittumiskeinot ovat osittain tiedostamattomia. Emme siis pysty nimeämään jokaista käyttämäämme tunteidensäätelykeinoa. Meidän on kuitenkin mahdollista tietoisesti harjoitella erilaisia keinoja säädellä tunteita ja usein silloin, kun lapsi vasta harjoittelee tunnesäätelyä, on hyödyllistä tehdä säätelykeinoista tietoisia. Näin lapsen on mahdollista harjoitella konkreettisesti tätä melko abstraktia asiaa.

Harjoittele tunteen säätelemistä

 • Etsikää lapselle sopivia tunnesäätelykeinoja ja harjoitelkaa niitä rauhallisessa tilanteessa.

Tulosta väritettävä tunnelämpömittari.

Vahvista Fanni-sarjan avulla

4. Ongelmanratkaisu

Mitä on ongelmanratkaisu?

Rakentava ongelmanratkaisu onnistuu vain riittävän rauhallisena. Tämän vuoksi tunnesäätely on usein kriittinen vaihe ennen viimeiseen vaiheeseen siirtymistä. Ongelmanratkaisu viittaa siihen, millä tavalla heränneeseen tunteeseen liittyvä tilanne ratkaistaan: lapsi saattaa olla esimerkiksi pettynyt, kun ei saanut jäätelöä jälkiruuaksi tai vihainen kaverin kanssa syntyneen riidan vuoksi.

Harjoittele ongelmanratkaisua

 • Ota lapsi mukaan ratkomaan arjen pulmatilanteita. Kannusta lapsia selvittämään itse erimielisyyksiä ja riitoja.

Vahvista Fanni-sarjan avulla

Lue lisää tunnekasvatuksesta:

Ostoskori
Scroll to Top