Tunnekasvatus – Mistä aloittaa?

Tunnekasvatus on yksi tämän hetken kasvatuksen megatrendeistä. Tunnetaitojen tärkeyttä korostetaan, ja lehtijutut ja somepostaukset täyttyvät vinkeistä, miten olla lempeä ja tunnekeskeinen vanhempi.

Tutkimustieto ihmisen hyvinvoinnista ja tunnetaitojen tärkeydestä on saanut nykyvanhemmat tietoiseksi siitä, että tunteita saa ja pitää näyttää. Samanaikaisesti tämä voi aiheuttaa vanhemmassa neuvottomuutta. Miten lasta ohjeistetaan ilmaisemaan tunteita rakentavalla tavalla?

Tunnekasvatus voi olla vaikeaa, jos itsekin vasta opettelee tunnetaitoja.
Tunnekasvatus voi olla vaikeaa, jos itsekin vasta opettelee tunnetaitoja.

Tunnetaidot ovat sekä tutkimuksen kohteena että lastenkasvatuksen alueena melko tuore. Ei tarvitse mennä kovin pitkälle ajassa taaksepäin, kun lastenkasvatuksessa kiinnitettiin ennen kaikkea huomiota ihmisen toiminnan näkyvään osaa eli käyttäytymiseen. Ajateltiin, että lapsi on kunnolla kasvatettu, kun hän on hillitty, kohtelias, tottelevainen ja hyväntuulinen eli käyttäytyy hyvin. Tunteiden tunnistamisen, säätelemisen ja muiden tunnetaitojen sijaan moni on lapsuudessaan oppinut tunteiden piilottelua ja torjumista.

Jos itse ei ole oppinut säätelemään tunteitaan tai on oppinut pärjäämään omien tunteiden kanssa vasta aikuisiällä, oman lapsen ohjeistaminen tunteiden kanssa voi tuntua ihan mahdottoman vaikealta. “Kukaan ei ole koskaan minullekaan kertonut, miten tunteiden kanssa toimitaan.”

Mitä tunnekasvatus on?

Tunnekasvatus viittaa siihen, että vanhemmat ja muut lapsen ympärillä olevat aikuiset auttavat lasta kokemaan ja käsittelemään tunteitaan. Lapsi oppii tunnetaitoja kahta reittiä: tunteita kokemalla ja muita tarkkailemalla sekä tietoisesti tunteista keskustelemalla tai esimerkiksi tunnetaitokirjoja lukemalla.

Tunteiden perimmäinen biologinen tehtävä on pitää meidät turvassa sekä auttaa selviytymään ja menestymään. Tämä biologinen systeemi toimii erityisen hyvin vaaratilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa reagointia. Esimerkiksi pelon tunne saa meidät suojautumaan vaaralta jo ennen kuin tietoinen mieli ehtii mukaan.

Arjessa tulee kuitenkin jatkuvasti eteen tilanteita, jotka herättävät tunteita, mutta jotka eivät edellytä salamannopeaa reagointia: kaveri repii lelun kädestä, vanhempi pyytää pukemaan kurahousut, leikit pitää lopettaa, sillä iltatoimet odottavat. Näissä tilanteissa lapsi tarvitsee tunnetaitoja, jotta osaisi tunnistaa hänessä heränneen tarpeen ja kommunikoida siitä muille rakentavalla tavalla.

Tunnekasvattajan tehtävänä on viestittää lapselle, että kaikenlaiset tunteet ovat tärkeitä ja sallittuja sekä opettaa, millä nimillä tunteita kutsutaan, miten niitä säädellään ja miksi ne heräävät. Kasvaessaan lapsi oppii käyttämään tunteita kompassina, joka auttaa häntä tekemään itsensä ja muiden hyvinvoinnin kannalta järkeviä päätöksiä.

Lapsi tarvitsee tunnetaitoja pystyäkseen käsittelemään tunteitaan.
Lapsi tarvitsee tunnetaitoja pystyäkseen käsittelemään tunteitaan.

Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen ovat tunnekasvatuksen peruspalikoita

Tunnetaitojen opettelemisen yhteydessä puhutaan monesti tunteiden sanoittamisesta. Tunteiden sanoittaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aikuinen nimeää lapsen tunteita, omia tunteitaan tai leikin tai televisiosarjan hahmojen tunteita. Sanoittaminen tarkoittaa siis, että arjessa ylipäätään puhutaan tunteista ja käytetään tunnesanoja.

Moni tämän päivän vanhemmista ei ole lapsuudessaan oppinut puhumaan tunteistaan, joten se on taito, jota täytyy opetella. Kun tunteiden sanoittamisen aloittaa jo pienen lapsen kanssa ensin kaikille tutuista perustunteista pikkuhiljaa monimutkaisempiin tunteisiin, saattaa kuitenkin käydä niin, että samalla vahvistuu myös oma kyky tunnistaa tunteita ja sanallistaa omia ja muiden tunnekokemuksia.

Kun aikuinen nimeää lapsen tunteita, lapsi kokee tulevansa ymmärretyksi ja kuulluksi. Tunteille nimiä antamalla aikuinen saattaa myös aavistuksen taltuttaa sitä valtavaa sisäistä pyörremyrskyä, jonka voimakkaat tunteet lapsessa aiheuttavat. Lapsi oppii ymmärtämään omia kokemuksiaan ja reaktioitaan. Kun lapsi ymmärtää omia tunteitaan, hänen on mahdollista oppia myös säätelemään niitä.

Tunnekasvatus on muun muassa tunteiden tunnistamista ja nimeämistä.
Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen viestittävät, että ymmärrät lasta.

Auta oppimaan tunteiden tunnistamista ja nimeämistä

Tunteiden tunnistamisen ja nimeämisen lisäksi on tärkeää myös ylipäätään sallia ja hyväksyä kaikenlaiset tunteet. Tunteet eivät koskaan ole väärin, vaikka saatamme joskus tunteen vallassa toimia ikävällä tavalla.

Moni lapsi alkaa kuitenkin nopeasti hävetä omia voimakkaita tunteitaan tai kokea, että hänen täytyisi kokea vähemmän tunteita. Juuri tämän vuoksi valitsimme tunnetaitosarjamme päähahmoksi Fannin, joka on voimakkaasti tunteva, nopeasti syttyvä ja helposti herkistyvä norsu. Haluamme normalisoida kaikenlaisten tunteiden kokemista.

Fanni ja suuri tunnemöykky -kirjan (Pöyhönen & Livingston, 2019) avulla lapsi oppii ymmärtämään erilaisten tunteiden merkityksen, jolloin tunteet on helpompi hyväksyä. Lisäksi lapsi oppii tunteiden tunnistamista ja nimeämistä.

Fannin tunnetaitokorttien (Pöyhönen & Livingston, 2020) avulla voi muun muassa harjoitella tunnistamaan ja nimeämään erilaisia tunteita. Lisäksi kortteja voi käyttää apuna lapsen kanssa keskusteltaessa. Vaikka lapsi ei vielä osaisi sanallisesti kertoa omista tunteistaan, tunnekuvien avulla kertominen on usein huomattavasti helpompaa.

”Olit oikeassa, äiti. Tunnemöykyt todella sulivat pois, kun keksimme niille nimet!” Fanni vastaa innoissaan.
Kirjasta Fanni ja suuri tunnemöykky

Alle 3-vuotiaiden lasten tunnekasvatus

Tunnekasvatuksen voi aloittaa jo vastasyntyneen vauvan kanssa. Vauvan tunnekasvatus on muun muassa lapsen lohduttamista, sylissä pitämistä ja kanssasäätelyä. Myös tunteiden sanoittamisen voi aloittaa jo vauvan kanssa, jolloin siitä tulee luonteva osa teidän välistä vuorovaikutusta. Erityisen hedelmällistä tunnesanojen käyttäminen on puhumaan opettelevan lapsen kanssa. Lapsi oppii tunteiden nimet samoin kuin hän oppii esimerkiksi värit tai eläinten nimet.

Miu-sarja on tarkoitettu alle 3-vuotiaiden tunnekasvatuksen tueksi. Sarjan ensimmäinen kirja, Miu ja tunteikas päivä (Pöyhönen & Livingston, 2023) opettaa tunteiden nimeämistä ja tunnekokemusten ymmärtämistä.

Ostoskori
Scroll to Top