Lapsen pelot

Lapsen pelot saattavat aiheuttaa vanhemmassa ja muissa lapsen ympärillä olevissa aikuisissa hämmennystä, huolta ja turhautumistakin. Pelokkaana lapsen turvatarve on aktivoitunut ja lapsi kokee olonsa uhatuksi. Uhka saattaa olla todellinen tai kuvitteellinen, sillä tunteet syntyvät aina tekemistämme tulkinnoista. Tulkitsemme tilanteita esimerkiksi omien kokemustemme pohjalta. Pelokkaana lapsi saattaa olla takertuva tai itkuisa. Lapsi voi myös vaikuttaa uhmakkaalta ja kieltäytyä yhteistyöstä.

Pelko on tunne siinä missä esimerkiksi ilo, suru tai vihakin. Jokaisella tunteella on oma tehtävänsä: pelko pitää turvassa, auttaa reagoimaan nopeasti ja suojautumaan vaarallisessa tilanteessa.

Ohimenevät pelot kuuluvat lapsen kehitykseen.

Erilaiset ohimenevät pelot kuuluvat lapsen kehitykseen. Kehitysvaiheesta riippuen lapset voivat pelätä esimerkiksi vieraita ihmisiä, mielikuvitusolentoja ja pimeää tai sairauksia ja onnettomuuksia. Kouluikäiset lapset pelkäävät esimerkiksi epäonnistumista koulussa tai harrastuksissa. Jotkut lapset ovat synnynnäisesti muita herkempiä kokemaan erilaisia pelkoja. Lapsi saattaa myös oppia pelkoja ikävien kokemustensa kautta tai muilta ihmisiltä. 

Tavallisesti pelon tunne lievenee ja menee ohi aikuisen turvallisen läsnäolon ja empaattisen suhtautumisen avulla. Kasvaessaan lapsi alkaa kehittää myös omia tapoja säädellä pelon tunnetta ja tyynnytellä itseään. Arjessa pelot voi esimerkiksi oppia kanavoimaan varovaisuudeksi ja vastuullisuudeksi.

Joskus pelot voivat kasvaa niin voimakkaiksi, että lapsen tavallinen arki häiriintyy. Lapsi saattaa pelkojen vuoksi alkaa vältellä ikävaiheeseensa kuuluvia tilanteita, kuten kouluun tai harrastuksiin menoa, eikä pysty pelkojen vuoksi elämään sellaista elämää kuin haluaisi. Mikäli pelot alkavat häiritä lapsen normaalia elämää, kannattaa niiden käsittelemiseen hakea ulkopuolista tukea.

Kirjasta Fanni ja liian jännittävä yö (Pöyhönen & Livingston, 2020)

Lapsi käsittelee pelon tunnetta aikuisen avulla

Lapsi tarvitsee aikuisen apua pelkojen säätelemiseen ja käsittelemiseen. Aikuinen toimii lapselle aputunnekäsittelijänä eli auttaa lasta käsittelemään tunteita sallimalla, tunnistamalla ja nimeämällä pelon tunteet. Aikuinen myös auttaa lasta säätelemään tunteen voimakkuutta ja löytämään keinoja ratkaista pelon tunteen aiheuttanut tilanne.

Lapsi tarvitsee aikuisen apua pelon tunteen käsittelyyn
Aikuisen osoittama empatia auttaa lasta sietämään pelon tunnetta ja löytämään rohkeuden.

Aikuisen tehtävänä on haastaa lapsen pelkoja turvallisella tavalla. Jos lapsi esimerkiksi pelkää, ettei osaa toimia ohjeiden mukaan jumppatunnilla, lasta voi kannustaa pohtimaan, mikä tilanteessa pelottaa, onko pelko realistinen ja miten tilanteeseen voisi varautua. Pelon tunteen käsitteleminen vaatii aikuiselta herkkää otetta ja lapsen tuntemista. Emme halua pakottaa lasta turhaan tilanteeseen, jossa hän kokee totaalista turvattomuutta, mutta emme myöskään halua vahvistaa välttämiskäyttäytymistä, jota pelkoihin herkästi liittyy. Välttämiskäyttäytyminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapsi jättää menemättä kouluun, koska pelkää mokaavansa oppitunnilla.

Lapselle voi muistuttaa, että pelko on tunne siinä missä muutkin tunteet ja että se menee ajallaan ohi. Se ei ole pysyvä olotila. On tyypillistä, että lapsi tarvitsee uusissa tilanteissa tavallista enemmän aikuisen fyysistä läsnäoloa tai muuta tukea. Kun lapsi tottuu tilanteeseen, pelon tunne lievenee.

Lapsen pelot ja niiden voittaminen

Kuten mikä tahansa voimakas tunne, myös lapsen pelot ja jännittäminen saattavat aiheuttaa häpeää ja kokemuksen siitä, että on erilainen kuin muut. Miksi kaverit uskaltavat laskea hurjan näköistä kierreliukumäkeä ja minä en?

Tarinat ovat oivallinen keino lähestyä pelko-teemaa ja löytää keinoja säädellä pelon tunnetta lievemmäksi. Fanni-tunnetaitosarjan tuotteet normalisoivat tunnekokemuksia: meillä kaikilla on tunteita joka päivä, ja jokainen niistä on tärkeä!

Fanni ja liian jännittävä yö (Pöyhönen & Livingston, 2020) kertoo pelon tunteen tärkeydestä ja rohkeuden löytämisestä. Kirjan tarinan avulla lapsi oppii säätelemään tunteitaan rauhoittavan sisäisen puheen avulla. Kirjan tehtävät lisäävät ymmärrystä peloista, niiden vaikutuksista ajatuksiimme ja tavoista säädellä pelkoja lievemmiksi.

Rohkeus ei ole sitä, että ei tunne pelkoa. Mutta rohkeuden avulla voimme tehdä mitä haluamme siitä huolimatta, että pelkäämme. Rohkeus auttaa voittamaan pelot.
Kirjasta Fanni ja liian jännittävä yö

Lue lisää

Ostoskori
Scroll to Top